HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP YÊN KHOÁI

Địa chỉ: Thôn Bản Khoai, Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn

– Điện thoại: 0399.396.398

– Website: gaonhatlocbinh.com